Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
 

QONORARLARIN YIĞILMASI VƏ BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ

Qonorarların yığılması və bölüşdürülməsi
Yerli və beynəlxalq qanunvericiliyə əsasən, qonorar dedikdə, istifadəçilərdən yazılmış musiqili əsərlərdən istifadə etdikləri üçün yığılmış qonorarların müvafiq ifaçılara və hüquq sahiblərinə bölüşdürülən ödənişlər başa düşülür.
RAYS Azərbaycan Respublikasında ifaçıların və hüquq sahiblərinin maraqlarını təmsil etmək, onların adından qonorları yığmaq və onlara bölüşdürmək hüququna malik olan yeganə təşkilatdır.
Qonorarların yığılması
Xüsusi maliyyə ili ərzində fonoqramlardan/yazılmış musiqili əsərlərdən istifadəyə görə RAYS yığılmış qonorarları inzibati və əməliyyat xərclərini çıxmaqla, müvafiq ifaçılara və hüququ sahiblərinə bölüşdürür. RAYS tərəfindən əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən xarici təşkilatlar ilə beynəlxalq müqavilələr əsasında əldə edilən qonorarların hesablanması prosesi birbaşa qeyd olunan xarici təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir. Bunun nəticəsində yerli hüquq sahiblərinə bölüşdürüləcək son qonorar məbləği xarici təşkilatlar tərəfindən RAYS-a təqdim olunur.
Qonorarın bölüşdürülməsi
Televizi­­ya, radio, biznes nümayəndələri və digər istifadəçilər RAYS-a istifadə etdikləri və ya ifa etdikləri yazılmış musiqili əsərlər haqqında hesabat və məlumat təqdim edirlər. Hüquq sahiblərinə dəqiq və ədalətli qonorarı bölüşdürmək üçün RAYS qabaqcıl IT texnologiyasına sərmayələr qoyur və istifadəçilərin hesabatlarında göstərilən bütün məlumatların yoxlanılmasını təmin edən beynəlxalq bazarın ən önəmli iştirakçıları ilə əməkdaşlıq edir.

Təcrübədə biz radioda səslənən, televiziyada yayımlanan və biznes sektoru tərəfindən istifadə olunan bütün musiqili əsərlərə nəzarət edən xüsusi IT sisteminin yoxlama vasitəsi ilə əldə etdiyimiz nəticələri istifadəçilərin təqdim etdiyi məlumatlarla müqayisə edərək yoxlayırıq.

Qonorarın hesablama və hüquq sahiblərinə bölüşdürülmə prosesi yalnız ikiqat yoxlama sistemimizi yekunlaşdırdıqdan və yazılmış musiqili əsərlərin ictimai yerlərdə kütləvi ifasının və ya yayımının istifadə sayını hesabladıqdan sonra həyata keçirilir.

© 2024 RAYS - Rəqəmli və Audiovizual
Yayım Sənayesi
ƏLAQƏ
Səməd Vurğun küç., 25
Baku Residence, Ofis 63
Bakı, Azərbaycan

info@rays.az