Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
 

XİDMƏT SEKTORU

Xidmət sektoru
Rəqabət üstünlüyü yaradan və bazarda əsas meyarlardan biri olan müştərinin məmnuniyyəti daima saxlanılmalıdır. Musiqinin müştəri təəssüratına müsbət təsir göstərilməsi faktı xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər
tərəfindən bilinir və danılmaz qəbul olunur.

Xidmət sektorunun nümayəndəsi fəaliyyət göstərdiyi sahədə musiqinin əhəmiyyətini və musiqinin alıcının davranışına təsirini qəbul edir. Müştərilərin özlərini rahat hiss edəcəkləri atmosferin yaradılması və xidmət göstərən məkanların tanınması üçün həmin xidmət sektorunun nümayəndəsi tərəfindən əsas elementlərdən biri kimi musiqili əsərlərdən
istifadə olunur.

Musiqili əsərlərin xidmət sektoruna bu cür təsiri sektor tərəfindən qiymətləndirilməlidir, ifaçılara və hüquq sahiblərinə onların musiqisindən istifadə etdiklərinə görə müvafiq qonorar ödənilməlidir.
© 2024 RAYS - Rəqəmli və Audiovizual
Yayım Sənayesi
ƏLAQƏ
Səməd Vurğun küç., 25
Baku Residence, Ofis 63
Bakı, Azərbaycan

info@rays.az